صفحه اصلی
 
 
راهنمای استفاده از «لینک روی نقشه»

 

در یک جمله

اين سیستم با راست کلیک کردن روی نقشه به شما لینک آن نقطه را ارائه می نماید تا بتوانید با ارسال آن به دیگران آنها را بطور مستقیم به نقطه مورد نظر خود هدایت کنید.   

 

توضیح بیشتر

سیستم «لینک روی نقشه» سیستمی ساده اما بسیار کاربردی است به این صورت که شما در عرض چند ثانیه با دریافت این لینک می توانید آن را برای دیگران ارسال نمایید و شخص مورد نظر با کلیک کردن آن وارد سایت نقشه تهران شده و مستقیما نقطه مورد نظر شما را رویت نماید.
این سیستم می تواند کاربردهای فراوانی از کاربردهای شخصی گرفته تا کاربری تجاری
داشته باشد و به صورت آزاد برای تمامی کاربران «ایمپ» قابل استفاده می باشد.

 

به این صورت که شما با راست کلیک کردن به روی مکانی دلخواه از نقشه گزینه «لینک به این نقطه» را کلیک نمایید تا پنجره دریافت لینک ظاهر گردد، در این حالت می توانید لینک نقطه مورد نظر را کپی نموده و به صورت دلخواه استفاده نمایید.

 

 

راست کلیک نمایید و لینک نقطه را انتخاب کنید

 

 

لینک کد شده در فیلد پنجره را کپی نمایید و به صورت دلخواه استفاده نمایید

 

  
  © 2010   www.emap.ir